Cookiebeleid & Privacyverklaring

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard.

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

Waarom gebruiken we cookies?

Slagerij ‘t Knorretje die de beheerder is van deze website, maakt op https://slagerij-tknorretje.be gebruik van drie soorten cookies:

Slagerij ’t Knorretje gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

Slagerij ’t Knorretje gebruikt daarnaast ook “Google Analytics” voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben Google Analytics zo ingesteld dat deze compatibel is met de Belgische en Nederlandse cookiewetgeving onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) – de Europese privacyverordening die het verwerken van persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie regelt. Zo hebben we:

Voor het gebruik van deze analyse cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

LIJST VAN ESSENTIËLE COOKIES

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Naam Vervaldag Inhoud Doel
cart 24 uur De producten in de winkelwagen. Bijhouden van welke producten u in de winkelwagen plaats.

LIJST VAN FUNCTIONELE COOKIES

Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Naam Vervaldag Doel
cookieConsent 90 dagen Laat de website weten of je de cookies al dan niet wenst te aanvaarden.

LIJST VAN ANALYTISCHE COOKIES

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt.

Naam Vervaldag Doel
_ga 24 maanden Google Analytics gebruikt deze cookie om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken.
_gat 24 uur Google Analytics gebruikt deze cookie om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden.
_gid 24 uur Google Analytics gebruikt deze cookie om bezoekers te onderscheiden.

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobile) Chrome (mobile) Safari (mobile) Microsoft Edge

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van:
Slagerij ’t Knorretje
BV ’T KNORRETJE
Heufkensstraat 155, 9630 Sint-Denijs-Boekel
info@slagerij-tknorretje.be
055/61.46.15
BE 0689.702.761

Slagerij ‘t Knorretje houdt zich aan de regels bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slagerij ‘t Knorretje verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slagerij-tknorretje.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Het gebruik van je gegevens

Slagerij ’t Knorretje BV verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing). Slagerij ’t Knorretje BV bekijkt jouw gedrag op de website om zo de website te kunnen verbeteren en het aanbod te optimaliseren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen niet aan een persoon gelinkt worden.

Websites van derden

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Slagerij ’t Knorretje BV selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Slagerij ’t Knorretje BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Slagerij ’t Knorretje BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang we gegevens bewaren

Slagerij ’t Knorretje BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij Slagerij ’t Knorretje BV op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Beveiliging Slagerij

Slagerij ’t Knorretje BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@slagerij-tknorretje.be

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Conform de WBP heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@slagerij-tknorretje. Slagerij ’t Knorretje BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Contactgegevens

Heufkensstraat 155, 9630 Sint-Denijs-Boekel
info@slagerij-tknorrejte.be
055/61.46.15
BE 0689.702.761